GDPR Politik

Det er vigtigt at beskytte persondata, men hvordan?

Om GDPR

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft.

Persondataforordningen er en EU-forordning, som skal gøre den nuværende lovgivning mere ensartet for alle EU-borgere. Her hos Mailforge gør vi alt for, at vores platform overholder de nye regler 100 %.

Før vi går videre, uddybes nogle vigtige definitioner, der udfoldes på denne side.

Definitioner

 • Behandler: Dette er Mailforge. Vi agerer som en forlænget arm, som behandler og håndterer den data, som bliver indsamlet af dig, Brugeren.
 • Brugeren: Dette er dig, Mailforge-kunden, som bruger og ejer den data, som du indsamler fra Data-emnet.
 • Data-emnet: Dette er den besøgende, som tilmelder sig dine kontaktlister.

Hvad gør vi

Data-indsamling

 • Vi har gjort det muligt for dig (Brugeren) at se nøjagtigt, hvilken data du har indsamlet for ethvert Data-emne via vores platform, som du kan slette på ethvert et tidspunkt.
 • Vi indsamler altid e-mails, IP-adresse og tidspunkt på alle tilmeldinger uanset metode, hvorved du kan dokumentere tilmeldingen.
 • Sletning af et Data-emne vil altid resultere i sletning af ALT data, vi har på dem.
 • Data-emner kan altid, se hvilke informationer vi har om dem, og slette data – selv via deres personlige profil.
 • Vi sletter automatisk data, som ikke længere tjener et formål for vores platform. Dette kunne være sletning af gamle kunder og statistikker vedr. disse.

Generelt

 • Mailforge er udviklet med “Privacy by Design” i tankerne, hvilket giver dig (Brugeren) fuld adgang til al data relateret til dig. Dette betyder, at du nemt kan uploade, se eller eksportere data efter ønske.
 • Vores infrastruktur er opsat ekstremt sikkert her i EU. Det betyder, at kun få personer har adgang til data via sikre og krypterede nøgler.

Hvad burde du gøre

Samtykke

 • Du skal bruge samtykke fra dit Data-emne, så du har tilladelse til at hente dennes data. Dette kan gøres ved at tilføje et flueben til din formularer, som giver dig ret til data. Data-emnet skal udføre en handling, for at samtykket er gyldigt, hvorfor fluebenet ikke må være udfyldt på forhånd.

Generelt

 • Hvis du bor i EU – og ønsker en Databehandler-aftale – hvilket giver os (Behandleren) ret til at behandle din indsamlede data. Du kan finde DPA-aftalen under dine kontoindstillinger, hvor den er forud-underskrevet af os. Vi gemmer dit navn, tidspunkt og IP-adresse mhp. at kunne dokumentere, at du har underskrevet aftalen.
 • Du skal opdatere dine egne betingelser for at overholde GDPR, hvor du beskriver, hvad du bruger den indsamlede data til, og hvem som har adgang til den.